Your Cart

Integritetspolicy

IntegritetspolicyVi på Knifepoint värnar i högsta grad om din och alla våra kunders integritet och med det strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt vår förmåga. I detta har vi alltid för avsikt att följa vid var tid gällande lagar och regler kring personuppgiftskyddande och samtidigt vara transparent mot dig som kund kring vilka rutiner som tillämpas hos oss. 

Med följande text vill vi hjälpa dig som kund att förstå vilken information vi samlar in samt hur denna information används. 


Usawa AB (knifepoint.se), 559253-4753, Ribevägen 4, 217 46 Malmö, info@knifepoint.se är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. När bearbetar vi dina personuppgifter?

När du skriver upp dig på nyhetsbrev, använder vår webbplats, genomför ett köp, är i kontakt med vår kundtjänst eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Det huvudsakliga syftet är att tillgodose dina förväntningar genom att ingå köpeavtal med dig som kund, erbjuda dig information, tjänster eller produkter du önskar. De uppgifterna vi samlar in:

Namn

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Födelsedatum (i de fall det angetts av dig)

Orderhistorik

IP-adress

Information om din användning av vår webbsajt samt integration med vårt nyhetsbrev

Information om vilka produkter och sidor 


Rättslig grund för insamlande utav personuppgifter:

All insamling av personuppgifter som utförs från Knifepoint genomförs på rättsliga grunder. Uppgifterna behandlas antingen; som ett led i att vi genomför vårt åtagande till dig som kund i samband med köp, för att kunna personalisera din upplevelse på webbplats och gör innehållet relevant för dig eller så kan uppgifterna komma att samlas in och bli behandlade med stöd av ditt specifika samtycke vilket behöver vara frivilligt samt med förståelse för att det skall kunna ge rättslig grund. I vissa kan personuppgifter samlas in för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser och lagstadgade krav.


I vilka lägen behandlar vi personuppgifter?

För att tillhandahålla varor, tjänster och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med köp.

Ge dig relevanta och attraktiva erbjudanden.

Hjälpa dig som kund vid kontakt med vår kundservice.

Förbättra din upplevelse på vår sajt.

Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti-, reklamations- och returärenden

Utveckla våra produkter, erbjudanden och tjänster för att således bli mer attraktiva för dig som kund.

Följa vid var tid gällande lagstiftning.Lagring och tillgång till personuppgifter

Knifepoint lagrar du uppgifter vi samlar in om dig under den tiden som krävs för att vi skall kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig avseende ovan nämnda ändamål med vid var tids gällande lagstiftning som avvägning då lagstadgade krav kan förutsätta förlängd lagring för Knifepoints räkning. 

Alla personuppgifter hanteras strikt konfidentiellt och vidarebefordras enbart till tredje part i de fallen de krävs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och fullgör de ändamål de samlats in för. Exempelvis för bokning av transporter av dina varor, till mediapartner i samband med nyhetsbrev och marknadsföring eller hantera betalning av ditt köp. 

 Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter för marknadsföringsändamål utanför Usawa AB och dess syskon- och dotterbolag. Dina uppgifter kommer inte heller att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. 


Övrigt

Vi använder oss utav cookies (brödsmulor) och andra liknande tekniker för att kunna mäta och förstå hur vår webbplats används. Det är mycket viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och tar gladeligen emot synpunkter, frågor eller dylikt från dig som kund. Detta gäller även om du önskar ett registerutdrag, få dina uppgifter raderade eller korrigerade ur våra system. Sådan hantering åtar vi oss att utföra inom 30 dagar från din förfrågan men såklart i snabbaste mån. Tänk på att raderade uppgifter innebär att du måste själv kunna påvisa att du genomfört köp från oss för att kunna genomföra en reklamation, ett återköp eller åberopa ett garantiärende.


Usawa AB

Ribevägen 4

217 46 Malmö

info@knifepoint.se

 


Denna hemsidan använder cookies för att fungera, läs vår Integritetspolicy för att ta reda på mer.